Tarieven KDV 2023

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende contracten:

  • Uurtje factuurtje: Bij Uurtje Factuurtje wordt er betaald wat er afgenomen wordt. De afname dient elke week hetzelfde te zijn. Er wordt gewerkt met hele en halve uren en er geldt een minimale afname van 3 uur aaneengesloten per week. Voorbeeld: Elke week neemt u opvang af op woensdag van 9.00 – 13.00. Dit is wekelijks hetzelfde, zowel de dag als de tijden. Mocht het wekelijks verschillen dan kiest u voor flexibele opvang. 
  • Flexibele opvang: Bij flexibele opvang kunt u onder bepaalde voorwaarden flexibel afnemen. Er wordt een gemiddeld aantal uren per maand met u afgesproken. Neemt u meer af dan afgesproken, dan wordt er extra gefactureerd. Aanvragen voor flexibele opvang, kunnen uitsluiten gedaan worden via het ouderportaal minimaal 24 uur van tevoren. 
  • Standaard: Wekelijks wordt er dezelfde opvang afgenomen op vaste tijden en dagen
    • Hele dag: 07:00 – 18:00
    • Ochtend: 07:00 – 12:30
    • Middag 12:30 – 18:0Alle contracten kunnen op basis van 40 weken (zonder vakantieopvang), 46 (geen opvang in de zomervakantie) of 52 weken. 

Geldig vanaf januari 2023 (prijswijzigingen voorbehouden)

Heeft u vragen?

Bel: 0592 508040

Standaard  
Opvang voor een dagdeel of een hele dag.52 wekenuurprijs
7.00-18.00 hele dag €9,10
7.00-12.30 ochtend €9,10
12.30-18.00 middag €9,10
De Scholenregeling 40 weken of 46 weken  
Opvang buiten de zomervakantie (46 weken) of buiten alle schoolvakanties (40 weken) om uurprijs
7.00-18.00 hele dag €9,40
7.00-12.30 ochtend €9,40
12.30-18.00 middag €9,40
Uurtje factuurtje / peuteropvang  
Je betaalt alleen datgene wat je afneemt. Wel op basis van een vast contract, dit is geen flexibele opvang. We werken met hele en halve uren. Er geldt een minimale afname van 3 uur aaneengesloten per week. uurprijs
52 weken € 9,25
40 weken € 9,50
Flexibele opvang  
Minimale afname per maand in overleg. uurprijs
52 weken /40 weken € 9,60

Tarieven BSO 2023

Standaard  
Buitenschoolse opvang van 14.00-18.00 uur. Inclusief schoolvrije dagen (margedagen en vakanties)52 weken

Uurprijs

€8,00

Schoolpakket  
Buitenschoolse opvang van 14.00-18.00 uur exclusief vakanties, wel margedagen40 weken

Uurprijs

€8,40

Uurtje factuurtje  
Je betaalt alleen datgene wat je afneemt. Wel op basis van een vast contract dus dit is geen flexibele opvang. We werken met hele en halve uren. Er geldt een minimale afname van 3 uur aaneengesloten per week.52 weken

Uurprijs

€8,25

40 weken

Uurprijs

€8,50

Flexibele opvang  
Minimale afname per maand in overleg.52 weken /40 weken

Uurprijs

€9,30