Oudercommissie

Wat doet de oudercommissie van Bij Ot & Sien?

Volgens de Wet Kinderopvang is iedere kinderopvangorganisatie verplicht een oudercommissie te hebben, zo ook bij KDV Bij Ot & Sien. De huidige oudercommissie bestaat uit vijf enthousiaste ouders van kinderen die KDV Bij Ot & Sien bezoeken. Zowel het KDV als de BSO van KDV Bij Ot & Sien zijn vertegenwoordigd.

Als oudercommissie behartigen wij de belangen van de ouders en kinderen die KDV Bij Ot & Sien bezoeken. We denken mee met de kinderopvangorganisatie en geven advies op het beleid van Bij Ot & Sien. Tevens is de oudercommissie een aanspreekpunt voor de ouders.

De oudercommissie komt 5 à 6 maal per jaar samen voor een vergadering waarin aangedragen punten worden besproken. De vergader locatie rouleert per vergadering.

Daarnaast zorgen we er als oudercommissie voor dat de pedagogisch medewerkers bij gelegenheden een attentie namens de ouders ontvangen. Ook kunnen we, waar mogelijk, ondersteuning bieden bij de organisatie en uitvoering van activiteiten en ouderavonden.

Indien u als ouder behoefte heeft aan persoonlijk contact met de oudercommissie of graag een vergadering wilt bijwonen, dan kunt u ons bereiken op het volgende e-mailadres: ocbijotensien@gmail.com

Met vriendelijke groet,

De oudercommissie

Heeft u vragen?

Bel: 0592 508040

Documenten