Pedagogische visie

Kindcentrum Bij Ot & Sien wil kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar een veilige en geborgen omgeving bieden wat voelt als een tweede thuis. In dit tweede huis kunnen kinderen zich op eigen wijze en tempo ontwikkelen tot zelfstandige, weerbare en sociale individuen, ondersteund door de pedagogisch medewerker.

Bij Kindcentrum Bij Ot & Sien streven we ernaar dat kinderen voelen dat ze er mogen zijn, ze zich prettig voelen en energie hebben om te leren en zich te ontwikkelen. In het pedagogisch beleidsplan is de gehele visie en werkwijze te lezen. Hiernaast te downloaden.

Ontwikkelingsgericht werken

Ontwikkelingsgericht is één van de kernwaarden van Kindcentrum Bij Ot & Sien. Wij vinden het belangrijk dat kinderen op een spelenderwijze ontwikkelingsgericht leren. Dit doen wij door activiteiten nog leuker en stimulerender te maken voor kinderen. Elk kind ontwikkelt zich op z’n eigen manier maar wij zullen ze in hun ontwikkeling blijven stimuleren. 

Als er gekeken wordt naar de verschillende activiteiten die er geboden worden kunnen we onderscheid maken tussen verzorgende activiteiten (eten/drinken/verzorgen) en speel/leeractiviteiten zoals spelen in de hoeken, boekje voorlezen, zingen e.d.. Om de verschillende activiteiten nog leuker en meer stimulerend voor kinderen te maken, wordt er binnen de visie van Piramide er van uitgegaan dat je kansen moet benutten en kansen kunt creëren. Er worden naast de kansen die ontstaan tijdens de dag ook bewust nieuwe kansen gecreëerd voor het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich op eigen wijze ontwikkelen maar stimuleren ze hierin om kinderen maximaal te laten ontplooien. 

Rijke speel/leeromgeving

Het uitgangspunt bij de inrichting van onze groepen is de behoefte van kinderen om te spelen en te ontdekken. Hierbij zijn de vier hoekstenen van Piramide belangrijk: Nabijheid en afstand moeten in evenwicht zijn, met andere woordende ruimte moet veilig en vertrouwd zijn (nabijheid) maar het kind moet ook uitgenodigd en uitgedaagd worden (afstand). Zo zijn er op elke groep verschillende hoeken, waarin kinderen kunnen spelen met uitdagend materiaal. Een voorspelbare en herkenbare ingerichte ruimte zorgt voor veiligheid, vertrouwen en stimuleert om keuzes te maken er er naar te handelen. 

De buitenruimte is erop ingericht dat kinderen buiten hun energie kwijt kunnen maar ook kunnen ontwikkelen en ontdekken. De motoriek wordt bijvoorbeeld gestimuleerd door het fietsen, rennen, klimmen en klauteren. 

Heeft u vragen?

Bel: 0592 508040

Documenten