Klik Hier

Buitenschoolse opvang 4 - 7 jaar 7-12 jaar

Wat is er fijner voor kinderen om na een intensieve schooldag lekker te relaxen bij Ot & Sien, te knutselen, heerlijk buiten te ravotten op pad gaan. We hebben prachtige buitenspeelmogelijkheden met onder andere: speelhuisjes, een zandbak en een voetbalveld!

 We hebben een aparte ruimte voor jong BSO en een aparte ruimte voor de  oudere BSO-ers

Deze locatie ligt in het dorp met enorm veel buiten speel mogelijkheden. Tevens dichtbij de sporthal, het sportveld, de Berenkuil en het Markehuis waar meerdere activiteiten plaats vinden. Deze prachtige locatie bevindt zich in basisschool de Drift. Op deze locatie wordt er peuteropvang en buitenschoolse opvang geboden. 

De BSO en de peuteropvang bevinden zich in hetzelfde lokaal. In de ochtend wordt dit lokaal gebruikt voor de peuters en de middag voor de BSO. We beschikken over één gezamenlijke binnen speelruimte voor kinderen. We dagen de kinderen uit hun talenten te ontdekken, bieden allerlei leuke activiteiten en spelen vooral heel veel. We maken veel gebruik van de ontzettend mooie en grote buitenruimte en organiseren veel leuke uitstapjes. Bijvoorbeeld naar het bos, de berenkuil of een speurtocht door het dorp!

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk zelf mogen bepalen hoe ze de middag mogen doorbrengen. De BSO is namelijk vrije tijd, elk kind is ergens anders en heeft ergens anders behoefte aan. 

We bieden vele leuke activiteiten aan en maken vele uitstapjes. Tijdens reguliere opvang bieden we uitstapjes in de buurt, tijdens vakantieweken worden er grotere uitstapjes gepland. 

We proberen we vele leuke activiteiten aan te bieden en maken we vele uitstapjes. Tijdens de reguliere opvang zullen we uitjes bieden in de buurt van de opvang. Tijdens vakantieweken worden er grotere uitjes gepland. 

WhatsApp Image 2022-03-08 at 11.01.11
5fddf1ab-9f79-4313-ac7b-ece8eb80ae1c
Een tweede thuis

Wij willen graag een tweede thuis bieden, een plek waar kinderen zich thuis voelen. We sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen, bieden allerlei leuke activiteiten en kijken samen met de kinderen wat ze willen doen. 

Bij ons op de BSO ligt de nadruk op ‘vrije tijd’. Er moet niets, maar er kan wel een hele hoop!

Naschoolse activiteiten

Bij Ot & Sien vindt het belangrijk dat kinderen gebruik kunnen maken van de voorzieningen die erin de buurt zijn. Wij begrijpen dat het voor ouders niet altijd haalbaar is om hun kinderen overal heen te brengen. 

Daarom biedt Bij Ot & Sien een breng- en haalservice aan. Bij Ot & Sien brengt en haalt de kinderen van en naar hun activiteit zodat ze toch mee kunnen doen.

image0-1
59956801-5ded-45a7-9cad-d68f7a00354d
Vakantieopvang

In vakantieweken bieden we gehele dagen buitenschoolse opvang aan. Ook tijdens studiedagen van scholen waarmee we samenwerken zijn we geopend.

Tijdens vakantie weken zorgen we ervoor dat de kinderen een uitdagend activiteiten programma hebben. Samen met de kinderen denken we hier over na. Om een idee te geven vind je hier een greep uit de activiteiten die we in de vakantie hebben georganiseerd. 

 • Bezoek aan de dierentuin
 • Paardrijden
 • Kegelen
 • Bezoek aan een camping
 • Wandelen
 • Knutselen
 

Kortom: veel activiteiten zodat niemand zich hoeft te vervelen en we echt vakantie vieren. We maken er elke keer weer een feestje van!

Nieuwsgierig geworden?

Vraag een rondleiding aan en kom gezellig langs om de sfeer te proeven.

Bij Ot & Sien

Algemene voorwaarden

 1. De oppasservice wordt alleen aangeboden voor kinderen met een leeftijd vanaf 6 weken.
 2. De oppasser heeft recht op een vergoeding van €22,50 per uur, met een minimum afname van 2 uur.
 3. De aanvrager dient de oppasser direct na het oppassen te betalen.
 4. De aanvrager is bij een last-minute afzegging (binnen 24 uur voor aanvang van de oppasafspraak) 2 uur minimum advies uurtarief verschuldigd aan Oppasservice Bij Ot & Sien.
 5. Oppasservice Bij Ot & Sien zal in de week volgend op de betreffende maand een online factuur naar de aanvrager versturen(wanneer er niet contant betaald is). Het verschuldigde bedrag moet binnen 14 dagen worden overgemaakt naar Oppasservice Bij Ot & Sien. Bij overschrijding van de betalingstermijn worden incassokosten in rekening gebracht.
 6. De aanvrager kan een voorkeur uitspreken voor een bepaalde oppasser. Oppasservice Bij Ot & Sien zal zich inspannen hieraan tegemoet te komen. Inwilliging van het verzoek is afhankelijk van de beschikbaarheid van de betrokken oppasser.
 7. De werkzaamheden van de oppasser zijn beperkt tot de zorg voor de kinderen in de breedste zin des woord. De werkzaamheden omvatten geen huishoudelijke taken, tenzij anders is overeengekomen tussen aanvrager en oppasser.
 8. De aanvrager is het tijdens de duur van de bemiddelingsovereenkomst alsmede voor een periode van twee jaren na beëindiging van de bemiddelingsovereenkomst op welke wijze dan ook, niet toegestaan om zonder bemiddeling van Oppasservice Bij Ot en Sien een afspraak te maken met een oppasser uit het bestand van Oppasservice Bij Ot & Sien. Wanneer de aanvrager toch een afspraak maakt met de oppasser, zonder tussenkomst van Oppasservice Bij Ot & Sien, is de aanvrager Oppasservice Bij Ot & Sien een boete verschuldigd van €100 euro per gemaakte afspraak tot een maximum bedrag van €1000 euro.
 9. Indien de aanvrager niet tevreden is over de toegewezen oppasser, zal aanvrager dit direct melden aan Oppasservice Bij Ot & Sien onder opgaaf van geldige redenen. Oppasservice Bij Ot & Sien, zal zich inspannen tot het regelen van een andere oppasser.
 10. De aanvrager laat tijdens iedere oppasopdracht contactgegevens achter voor de oppasser en zal ervoor zorg dragen te allen tijde tijdens de oppasopdracht bereikbaar te zijn voor de
  oppasser.
 11. Per oppasser geldt een limiet van 4 kinderen. Bij meer dan 4 kinderen zal de aanvrager een extra oppasser inhuren bij Oppasservice Bij Ot & Sien.
 12. Indien de aanvrager zich niet aan deze Algemene voorwaarden houdt, kan Oppasservice Bij Ot & Sien, zonder opgaaf van redenen, de aanvrager onmiddellijk uit het bestand verwijderen.
 13. De oppasservice valt niet onder de regelgeving kinderopvang. Hiervoor krijgt u geen
  kindertoeslag.
 14. De oppassers zijn vaak studenten. De oppassers zijn in het bezit van een VOG en kinderEHBO.
 15. De aanvrager is verantwoordelijk voor de staat van het huis en bijbehorende risico’s waar opgepast moet worden. Denk aan o.a. vuil, schoonmaakmiddelen, glasscherven o.i.d. wat schadelijk kan zijn voor de kinderen.
 16. Oppasservice Bij Ot & Sien kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade waar de oppas of de ouder verantwoordelijk voor kan worden gehouden, van welke aard dan ook.
 17. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van verzekeringen tegen wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.
 18. Oppasservice Bij Ot & Sien kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de veiligheid van de gebouwen, omgeving en inventaris van de plaats waar opgepast wordt.

Spelregels bij het ruilen en sparen opvang en flexibele opvang

We bieden ouders de mogelijkheid om een reguliere opvang dag te laten vervallen en kosteloos te ruilen tegen een alternatieve dag, de ruildag. Hiervoor hebben wij een aantal spelregels vastgesteld:

– Wanneer uw kind voor aanvang van de geplande opvang wordt afgemeld, wordt de geplande opvang beschikbaar gesteld als ruildag.

– Opvang die niet wordt afgemeld voor aanvang van de geplande opvang, kan niet worden opgespaard als ruildag.

– De opgespaarde ruildagen kunnen gedurende het lopende kalenderjaar worden ingepland als extra opvangdagen.

– U kunt opname van uw ruildag tot maximaal 90 dagen van tevoren aanvragen

– U kunt maximaal 5 keer per jaar ruilen. 

– Ruildagen kunnen alleen worden ingezet voor dezelfde dagdelen/dagen.

– Het aanvragen van een ruildag doet u via de Ouder-App. In de Ouder-App wordt gesproken over ‘Spaardagen’.

– Het inhalen of ruilen van een dag of dagdeel, is alleen mogelijk indien de planning dat toelaat. Dit is afhankelijk van het totaal aantal kinderen, maar ook van de personele bezetting. Wij kunnen geen extra pedagogisch medewerkers inzetten voor een ruiling.

– Al aangevraagde extra opvang kan niet met terugwerkende kracht worden gewijzigd in een ruildag.

– Verzoeken voor ruildagen worden op de administratie behandeld in datum volgorde van aanvraag.

– Het is niet mogelijk om ruildagen te gebruiken als vervanging van de vaste, volgens het contract afgenomen dagen of dagdelen. Ruildagen zijn te gebruiken tot de dag waarop het contract afloopt.

– Eenmaal geaccepteerde ruildagen kunnen niet worden geannuleerd.

– Als u kinderen op verschillende groepen heeft, moet er voor ieder kind apart een aanvraag voor ruiling worden ingediend.

– Ruildagen kunnen in geen enkel geval worden omgezet in geld of korting, ook niet bij eerder beëindigen van de overeenkomst.

– Ruildagen zijn niet over te dragen naar een broertje of zusje, zij hebben een eigen contract. Ook niet na beëindiging van het contract.

– Alle gespaarde ruildagen komen te vervallen wanneer uw contract afloopt, op 31 december van ieder kalenderjaar en/of na 90 dagen. Flexibele opvang Flexibele opvang betekent dat de dagen en tijden flexibel in te zetten zijn.

Flexibele opvang

Flexibele opvang betekent dat de dagen en tijden flexibel in te zetten zijn

– Flexibele opvang moet 24u van tevoren worden aangevraagd.

– De tijden moeten goed worden doorgegeven, de tijden die de ouder doorgeeft via het portaal worden gefactureerd. Dit betekent dat als je je kind eerder ophaalt, dit niet wordt verrekend.

– Flexibele opvang is alleen mogelijk indien de planning dat toelaat. Dit is afhankelijk van het totaal aantal kinderen, maar ook van de personele bezetting.

– Flexibele opvang moet via de ouder-app worden doorgegeven.

– Flexibele opvang wordt berekend op een maandelijks budget. Ga je over de maandelijkse uren heen, worden deze uren maandelijks gefactureerd.

Contract voorwaarden in het kort:

● Ruilingen vervallen bij het einde van het contract

● 1 maand opzegtermijn voor alle diensten (ook gedeeltelijke opzegging) uitsluitend
schriftelijk/email (opzeggen per 16e of laatste dag van de maand)

● Alle betalingen middels automatische incasso

●Maandtarief is uitsluitend geldig indien het geld op de vervaldatum ontvangen is. Bij betaling na de vervaldatum wordt de prijs verhoogd met 1% per kalendermaand met een minimum van €10,- per factuur

● Facturen prijswijzigingen uitsluitend per mail

● Wij hanteren geen inschrijfkosten