Samenwerking Bij Ot & Sien en ICTerium

Kindcentrum Bij Ot & Sien heeft oog voor sociaal maatschappelijke vraagstukken. Reden om voor het vernieuwen en onderhouden van de website te kiezen voor samenwerking met ICTerium.  

ICTerium is een bedrijfsonderdeel van Management Solution in Emmen. Een kleine ICT dienstverlener waar het personeel grotendeels bestaat uit enthousiaste en supergemotiveerde mensen met een arbeidsbeperking. Mensen met unieke ICT talenten en vooral een passie voor het werken aan ICT oplossingen voor bedrijven en zelfstandigen.

Met veel plezier heeft ICTerium gewerkt aan de nieuwe website voor Bij Ot & Sien.

Naast een frisse look qua webdesign in combinatie met een stukje herkenbaarheid van Bij Ot & Sien, was de wens ook technische verbeteringen aan te brengen in de website. Alles met als doel een betere gebruikerservaring te bieden aan de bezoekers van de website én te voldoen aan de huidige eisen die aan een moderne website worden gesteld.

Herkenbaar?

Merk je dat je website niet meer bezocht wordt of ben je zelf niet meer tevreden over je website, dan is het tijd om je website te vernieuwen.

Vaak zijn er een aantal signalen die erop wijzen dat je website verouderd is

 • het design oogt niet meer
 • de inhoud is niet up-to-date
 • onderdelen functioneren niet of laden slecht
 • onvriendelijk voor mobiel gebruik
 • niet zichtbaar cq slecht vindbaar in Google
 • geen koppeling met social media
 • ontbreken van call-to-action, er gebeurt niks
 • inrichting is niet gebruiksvriendelijk
 • technisch niet actueel

Laat ICTerium helpen

Wij weten hoe belangrijk het is dat een website als een eigen online etalage moet werken. Een website is niet alleen een verzameling van tekst en foto’s, er komt veel meer bij kijken. Dit vergt aandacht. ICTerium biedt persoonlijke aandacht en maatwerk, of het nu gaat om een doeltreffende simpele website of uitgebreide website dat maakt niet uit.

ICTerium wil en kan dit samen met jou oppakken!

Bovendien…. door het voor jou mogen bouwen van een mooie en goed draaiende website, help je ons door te kunnen gaan met het bieden van werkplekken aan mensen die extra moeilijk aan een baan komen. En draag ook jij je steentje bij aan sociaal maatschappelijk ondernemen.

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie over ons en onze diensten kijk even op onze website. Uiteraard kun je geheel vrijblijvend contact met mij opnemen en ik geef graag antwoord op de vragen die je hebt of we maken direct een afspraak voor een eerste gesprek.

In stappen naar resultaat

Mijn naam is Dorine Dubois. Ik ben werkzaam als projectleider bij ICTerium. Wij helpen bedrijven aan een nieuwe website of bouwen bestaande websites om in een fris en modern jasje. 

Tijdens een eerste gesprek ga ik samen met jou bespreken welk doel je voor ogen hebt, welke wensen je hebt en bekijken we wat de mogelijkheden zijn.

Op basis hiervan lever ik je een offerte aan en indien akkoord kan de bouw van de website beginnen. Tijdens de bouw van de website ontvang je van ons een link naar de website in wording. Zo kun je meekijken en gevoel krijgen bij jouw website.

Weet je dat ICTerium ook....
 • huisstijl kan ontwerpen en restylen; logo, kleuren, lettertype
 • met alle plezier het vullen en bijhouden van je webshop kan overnemen
 • grafische vormgeving kan verzorgen voor reclame en drukwerk en ook regelen
 • foto’s en filmpjes voor promotie of bedrijfspresentatie maakt
Bij Ot & Sien

Algemene voorwaarden

 1. De oppasservice wordt alleen aangeboden voor kinderen met een leeftijd vanaf 6 weken.
 2. De oppasser heeft recht op een vergoeding van €22,50 per uur, met een minimum afname van 2 uur.
 3. De aanvrager dient de oppasser direct na het oppassen te betalen.
 4. De aanvrager is bij een last-minute afzegging (binnen 24 uur voor aanvang van de oppasafspraak) 2 uur minimum advies uurtarief verschuldigd aan Oppasservice Bij Ot & Sien.
 5. Oppasservice Bij Ot & Sien zal in de week volgend op de betreffende maand een online factuur naar de aanvrager versturen(wanneer er niet contant betaald is). Het verschuldigde bedrag moet binnen 14 dagen worden overgemaakt naar Oppasservice Bij Ot & Sien. Bij overschrijding van de betalingstermijn worden incassokosten in rekening gebracht.
 6. De aanvrager kan een voorkeur uitspreken voor een bepaalde oppasser. Oppasservice Bij Ot & Sien zal zich inspannen hieraan tegemoet te komen. Inwilliging van het verzoek is afhankelijk van de beschikbaarheid van de betrokken oppasser.
 7. De werkzaamheden van de oppasser zijn beperkt tot de zorg voor de kinderen in de breedste zin des woord. De werkzaamheden omvatten geen huishoudelijke taken, tenzij anders is overeengekomen tussen aanvrager en oppasser.
 8. De aanvrager is het tijdens de duur van de bemiddelingsovereenkomst alsmede voor een periode van twee jaren na beëindiging van de bemiddelingsovereenkomst op welke wijze dan ook, niet toegestaan om zonder bemiddeling van Oppasservice Bij Ot en Sien een afspraak te maken met een oppasser uit het bestand van Oppasservice Bij Ot & Sien. Wanneer de aanvrager toch een afspraak maakt met de oppasser, zonder tussenkomst van Oppasservice Bij Ot & Sien, is de aanvrager Oppasservice Bij Ot & Sien een boete verschuldigd van €100 euro per gemaakte afspraak tot een maximum bedrag van €1000 euro.
 9. Indien de aanvrager niet tevreden is over de toegewezen oppasser, zal aanvrager dit direct melden aan Oppasservice Bij Ot & Sien onder opgaaf van geldige redenen. Oppasservice Bij Ot & Sien, zal zich inspannen tot het regelen van een andere oppasser.
 10. De aanvrager laat tijdens iedere oppasopdracht contactgegevens achter voor de oppasser en zal ervoor zorg dragen te allen tijde tijdens de oppasopdracht bereikbaar te zijn voor de
  oppasser.
 11. Per oppasser geldt een limiet van 4 kinderen. Bij meer dan 4 kinderen zal de aanvrager een extra oppasser inhuren bij Oppasservice Bij Ot & Sien.
 12. Indien de aanvrager zich niet aan deze Algemene voorwaarden houdt, kan Oppasservice Bij Ot & Sien, zonder opgaaf van redenen, de aanvrager onmiddellijk uit het bestand verwijderen.
 13. De oppasservice valt niet onder de regelgeving kinderopvang. Hiervoor krijgt u geen
  kindertoeslag.
 14. De oppassers zijn vaak studenten. De oppassers zijn in het bezit van een VOG en kinderEHBO.
 15. De aanvrager is verantwoordelijk voor de staat van het huis en bijbehorende risico’s waar opgepast moet worden. Denk aan o.a. vuil, schoonmaakmiddelen, glasscherven o.i.d. wat schadelijk kan zijn voor de kinderen.
 16. Oppasservice Bij Ot & Sien kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of immateriële schade waar de oppas of de ouder verantwoordelijk voor kan worden gehouden, van welke aard dan ook.
 17. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van verzekeringen tegen wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen.
 18. Oppasservice Bij Ot & Sien kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de veiligheid van de gebouwen, omgeving en inventaris van de plaats waar opgepast wordt.

Spelregels bij het ruilen en sparen opvang en flexibele opvang

We bieden ouders de mogelijkheid om een reguliere opvang dag te laten vervallen en kosteloos te ruilen tegen een alternatieve dag, de ruildag. Hiervoor hebben wij een aantal spelregels vastgesteld:

– Wanneer uw kind voor aanvang van de geplande opvang wordt afgemeld, wordt de geplande opvang beschikbaar gesteld als ruildag.

– Opvang die niet wordt afgemeld voor aanvang van de geplande opvang, kan niet worden opgespaard als ruildag.

– De opgespaarde ruildagen kunnen gedurende het lopende kalenderjaar worden ingepland als extra opvangdagen.

– U kunt opname van uw ruildag tot maximaal 90 dagen van tevoren aanvragen

– U kunt maximaal 5 keer per jaar ruilen. 

– Ruildagen kunnen alleen worden ingezet voor dezelfde dagdelen/dagen.

– Het aanvragen van een ruildag doet u via de Ouder-App. In de Ouder-App wordt gesproken over ‘Spaardagen’.

– Het inhalen of ruilen van een dag of dagdeel, is alleen mogelijk indien de planning dat toelaat. Dit is afhankelijk van het totaal aantal kinderen, maar ook van de personele bezetting. Wij kunnen geen extra pedagogisch medewerkers inzetten voor een ruiling.

– Al aangevraagde extra opvang kan niet met terugwerkende kracht worden gewijzigd in een ruildag.

– Verzoeken voor ruildagen worden op de administratie behandeld in datum volgorde van aanvraag.

– Het is niet mogelijk om ruildagen te gebruiken als vervanging van de vaste, volgens het contract afgenomen dagen of dagdelen. Ruildagen zijn te gebruiken tot de dag waarop het contract afloopt.

– Eenmaal geaccepteerde ruildagen kunnen niet worden geannuleerd.

– Als u kinderen op verschillende groepen heeft, moet er voor ieder kind apart een aanvraag voor ruiling worden ingediend.

– Ruildagen kunnen in geen enkel geval worden omgezet in geld of korting, ook niet bij eerder beëindigen van de overeenkomst.

– Ruildagen zijn niet over te dragen naar een broertje of zusje, zij hebben een eigen contract. Ook niet na beëindiging van het contract.

– Alle gespaarde ruildagen komen te vervallen wanneer uw contract afloopt, op 31 december van ieder kalenderjaar en/of na 90 dagen. Flexibele opvang Flexibele opvang betekent dat de dagen en tijden flexibel in te zetten zijn.

Flexibele opvang

Flexibele opvang betekent dat de dagen en tijden flexibel in te zetten zijn

– Flexibele opvang moet 24u van tevoren worden aangevraagd.

– De tijden moeten goed worden doorgegeven, de tijden die de ouder doorgeeft via het portaal worden gefactureerd. Dit betekent dat als je je kind eerder ophaalt, dit niet wordt verrekend.

– Flexibele opvang is alleen mogelijk indien de planning dat toelaat. Dit is afhankelijk van het totaal aantal kinderen, maar ook van de personele bezetting.

– Flexibele opvang moet via de ouder-app worden doorgegeven.

– Flexibele opvang wordt berekend op een maandelijks budget. Ga je over de maandelijkse uren heen, worden deze uren maandelijks gefactureerd.

Contract voorwaarden in het kort:

● Ruilingen vervallen bij het einde van het contract

● 1 maand opzegtermijn voor alle diensten (ook gedeeltelijke opzegging) uitsluitend
schriftelijk/email (opzeggen per 16e of laatste dag van de maand)

● Alle betalingen middels automatische incasso

●Maandtarief is uitsluitend geldig indien het geld op de vervaldatum ontvangen is. Bij betaling na de vervaldatum wordt de prijs verhoogd met 1% per kalendermaand met een minimum van €10,- per factuur

● Facturen prijswijzigingen uitsluitend per mail

● Wij hanteren geen inschrijfkosten